Novopazarska Banja

Na jedini centar za tečenje distrofičara i pacijenata sa oboljenjem mišića, naići ćete jedino u Novopazarskoj Banji.

U Novopazarskoj banji se leči vodom u izvorištu toplom do 52 stepena.

U Novom Pazaru kao kuru u lečenju primenjuju preporuku – upoznajte se sa najvrednijim spomenicima koji su postali deo najužeg izbora svetskih kulturnih dobara, pod zaštitom UNESCO-a: Stari Ras sa Sopoćanima, zadužbina kralja Uroša Petrova crkva, Đurđevi stupovi, Gradina u Rasu.

Specijalna Bolnica Za Lečenje Progresivnih Mišićnih I Neuromišićnih Bolesti Novi Pazar

Vode Novopazarske Banje poznate su još iz vremena Rimljana i Turaka

Oni koji su prokrstarili istok i zapad, kopno i more, rekli su:

“Mi na svetu nismo videli ovakve termalne banje”

između njih i jedan videći, izreče joj zbirni kao kronogram: Ova banja postade raj za zaljubljene.

PRIRODA I MI: okruženi smo planinama Golija i Rogozna pogodnim za izlete i rekreaciju.
Našem gradu na ušću Jošanice i Raške; kroz koji su prolazili važni putevi koji su povezivali Dubrovnik, Bosnu i južno primorje sa Solunom i Carigradom; Turci su dali ime Yeni Bazar – Novi Pazar.
Zbog svoje veličine i značaja nazvan je i Šeherom, što je bio epitet koji je nosilo malo gradova na Balkanu.

PRIRODNO BOGATSTVO: lekovite vode Banje u Novom Pazaru poznate su još iz vremena Rimljana i Turaka. Po svom hemijskom sastavu spadaju u kategoriju sumporovitih kiselih hipotermi.

Na izvorištu temperatura naši termomineralnih voda; koje se piju i služe za kupanje; kreće se od 12 do 52oC.

BAVIMO SE: neuromišićnim bolestima, reumatskim oboljenjima, išijasom, sportskim i drugim povredama, stanjima posle moždanog udara, kožnim i ginekološkim bolestima.

NOVI PAZAR SE PREPOZNAJE I PO: Gradskoj tvrđavi sa Kulom motriljom iz XV veka, izgrađenoj po nalogu osnivača grada Isa-bega Isakovića kao i po njegovom poklonu – Hamamu (kupatilo).
Tu su i Altunalem džamija iz XVI veka, delo čuvenog neimara Muslihudina Abdulgani-ja; a Amir-agin han (konak) potiče iz XVII veka.

OBAVEZNO NAĐITE VREMENA DA VIDITE:

  • Petrova crkva je najstariji sakralni spomenik Slovena na Balkanu.
  • Đurdevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, iz XII veka
  • Manastir Sopoćani, zadužbina kralja Uroša I, iz XIII veka

Zajedno sa Đurđevim stupovima, Petrovom crkvom i Rasom, kao celinom, UNESCO je 1979. godine manastir Sopoćane uvrstio u Listu svetske kulturne baštine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *