Bujanovačka Banja

“Najjača u Evropi!”

“Kada čovek ima zdravlje, on ima nadu, a kada ima nadu, on ima sve!”

Izvor tople vode i lekovito blato i u Bujanovačkoj Banji su postojali u rimsko vreme.

Neposredno uz izvor je selo Kraljeva kuća, zarad kuće za odmor kralja Milutina koji je koristio blagodeti ovog izvora.
U novije vreme, naročito leti, ljudi iz svih krajeva su dolazili da traže leka za kostobolju i kožna oboljenja.
Baruština koja je mirisala na sumpor i mulj u isto vreme je bila i neugledna i čudesna. I deca i stari, i bolesni i zdravi, pa i stoka sa ostacima sasušenog blata na telu uživali su u blagodetima tople mineralne vode.
Šesdesetih godina vlast je uz pomoć policije rasterivala ljude koji su lek za svoje boljke tražili u vodi i blatu.
Postavljena je bodljikava žica i posuto slomljeno staklo oko izvorišta. Uporniji, uvereni u isceliteljsku moć vode i blata, kupali su se noću.

IPAK, PRIRODA JE POBEDILA VLAST!

Počeli smo sa istraživanjima, oformili pri Domu zdravlja u Bujanovcu ambulantu.
Dva zatvorena bazena izgradili smo 1975-te, a 1984. godine, na Rakovačkoj ledini podigli savremeni Zavod za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju invalidnosti “Vrelo”.

Referentne analize obavili smo u eminentnom Istitutu u Karlovim Varima, u Institutu “Slovakoterme”, Bratislava; pri Banji Pještani i u Francuskoj Banji Viši.

Kraljevsko lekarsko društvo Velike Britanije svrstalo je Bujanovačku Banju među tri najznačajnije u Evropi, a da je reč o prirodnom lečilištu bez premca govori sertifikat medicinskih centara u Londonu i Frankfurtu.

Danas ispravnost bujanovačke vode prati institut “BATUT” u Beogradu.

BAVIMO SE:

  • reumatskim oboljenjima u hroničnoj fazi;
  • zglobni i vanzglobni reumatizam,
  • zapaljenski,
  • metabolički i degenerativni reumatizam;
  • stanjima posle traume i operacija na lokomotornom aparatu;
  • ginekološkim i neurološkim oboljenjima;
  • hroničnim oboljenjima probavnog trakta;
  • kožnim oboljenjima – ekcemi,
  • psorijaza;
  • sportskim povredama.

TERAPIJE: hidro, peloid, parafango, gas, elektro, kinezi.

Po svojim karakteristikama Bujanovačka banja je jedinstven lokalitet, ne samo na starom kontinentu, već i u svetu.

Samo na ovom mestu sretno su spojena tri faktora: termomineralna voda , lekovito blato i prirodni gas ugljendioksid.
Danas koristimo samo trećinu onoga što nam je dala priroda.
Dakle, imamo rezervi koje opredeljujemo za odlične rezultate u prevenciji, rehabilitaciji i tečenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *