Soko Banja

Komediograf Branislav Nušić skovao je slogan:

” Sokobanja – Sokograd, dođeš mator, odeš mlad!”

Za Sokobanju su znali i stari Rimljani.

Iz turskog vremena ostanula su nam dva hamama, a iz vremena Kneza Miloša, dokument iz 1837-me godine, kojim se doktoru Đoki Pokrštenjaku upućuje na lečenje jedan zastavnik. Sokobanjci se ponose Lepterijom koja je sa Sokogradom 1969.god. proglašena parkom prirodne lepote.

Sokograd, nastao u vreme Justinijana, za odbranu od Avara i Slovena, uživa najveći značaj među kulturno-istorijskim spomenicima. Pominje se i u vreme Stefana Nemanje i u periodu proterivanja bogumila kada je i prvi put razaran. Obnovljen ostaje u sastavu srednjovekovne Srbije do 1413. godine, kada ga konačno razara Bajazitov sin Musa Kesedžija.

Ime Sokograda potiče od nekadašnjih «sokolara», koji se pominju u srednjovekovnim izvorima. «Sokolari» su, umesto drugih dažbina davali «sokolarinu» – dresirane sokole, i za srednjovekovne države i pod turskom vlašću.

Sokobanja i danas ima najveći procenat negativnih jona u vazduhu, idealnu nadmorsku visinu i radioaktivnu minealnu vodu. I, naravno, kao i u svim banjama izuzetne lekare.

Abducet proedam, qui oceurrit prior. (PLAUT)

Gde se nalazi Soko Banja?

Jedan od najznačajnijih turističko – zdravstvenih centara i prva ekološka opština Srbije – Sokobanja, nalazi se na 234 km jugoistočno od Beograda i 60km severoistočno od Niša na oko 400 metara nadmorske visine.

Lečenje u Sokobanji:

Lečenje u sokobanji preporučuje se u slučaju:

  • bronhijalne astme,
  • hroničnog hepatitisa,
  • psihoneuroza,
  • neurastenije,
  • lakših oblika povišenog krvnog pritiska,
  • hroničnog reumatizma,
  • hroničnih reumatskih i degenerativnih oboljenja,
  • išijasa,
  • stanja posle povreda.

Načini lečenja u Sokobanji:

Mi, primenjujući prirodne lekovite faktore, u Specijalnoj bolnici “Sokobanja” lečimo koristeći i najsavremeniju opremu za dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju.

Čist i i svež vazduh; kod je nas umereno vlažan, kao i padavine. Kod nas nema velikih magli ni jakih vetrova ali znajte da nam iz obližnjih šuma stiže prijatan miris ozona.

Soko Banja je okružena planinama skoro sa svih strana, pa one čine prirodnu zaštitu od vetrova.

Sokobanja je prva ekološka opština Srbije!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *